Amedia årsrapport2012 Meny
Torg og
møteplass.
Hver dag.

Amedia Vekst

Fakta

ebitda

16,6 MNOK

omsetning (brutto)

250,5 MNOK

antall ansatte

223

Kvadsheim Ny

john kvadsheim
direktør trykk russland

SISTE
Amedia kjøpte 16. mai 2013 Digitale Medier 1881 (1881.no). Kjøpet er et godt eksempel på strategien som ligger til grunn for Amedia Vekst.

Amedia Vekst skal foreta investeringer basert på både såkalte­ såkorninvesteringer og på oppkjøp av dokumenterte konsepter innenfor teknologi, salg og innhold.

Amedia Vekst vil samtidig hele tiden søke samarbeid og partnerskap der dette skaper vekst og merverdier ut over det aktørene alene kan få til. Utviklingsstrategien for selskapene er basert på både organisk og oppkjøpt vekst, betinget av posisjon og strategi.

Følgende virksomheter hører organisatorisk inn under Amedia Vekst:

Nettavisen

Amedia Vekst eier mediehuset Nettavisen sammen med Egmont. Før jul overtok Nettavisen Norges største bloggnettsted, Blogg.no, gjennom oppkjøpet av Bootstrap. Dette ga Nettavisen tilgang til en viktig målgruppe og sikret at man styrket sin posisjon som et av Norges ledende og største digitale mediehus.

Opoint

Medieovervåkingsselskapet Opoint opererer i et krevende nasjonalt marked, et marked som i økende grad krever internasjonale løsninger. Opoint kunne våren 2013 annonsere at man gikk sammen med Danmarks største aktør og Sveriges nest største aktør for å etablere Nordens største medieovervåkingsallianse, Media Intelligence Alliance (MIA). For kundene skaper dette tydelige merverdier de etterspør. For selskapene betyr dette at de kan dele en visjon om å være den ledende leverandøren innen medieovervåking og medieanalyse i Europa. 

Netsprint

Netsprint er Polens største aktør innen kontekstuell annonsering og har også stor kompetanse innen søketeknologi.

Mediehuset Tek

Norges ledende teknologinettsted – med kjente merkevarer som amobil.no, hardware.no og inside telecom.

HR North

Sveriges nest største rekrutteringsportal på nett.

Sportmedia

Et av landets ledende forlag innen segmentet «aktiv fritid», utgir blant annet Norsk Golf, Birkebeiner’n og Runner’s World Norge.

Selv om Norge er det definerte hovedmarkedet for Amedia Vekst, driver både Opoint og Netsprint i tillegg teknologileveranser langt ut over sine hjemmemarkeder. Det innebærer at Amedia Vekst per dato har leveranser eller virksomhet i så å si samtlige land i Europa.