Amedia årsrapport2012 Meny

Det lokale førstevalget

Stokstad

Are Stokstad
Konsernsjef
Stokstad tiltrådte som konsernsjef i Amedia 15. mai 2013

Markedsandel Bodø

Markedandelbodoe

«Amedia driver ledende lokale medier i Norge. Våre medier skal være førstevalget i lokalsamfunnet…» Slik innledes Amedias forretningsidé. Og slik er Amedia.

Amedias publikasjoner er både torg og møteplass for tre av fire nordmenn. Hver dag. Norske kommuner og lokalsamfunn står i sentrum for Amedia. Innbyggernes hverdag er vår hverdag.  Hver dag.  Amedias publikasjoner – på papir, på nett, på mobil, på lesebrett  – skal være relevante og nyttige, enten det handler om nyheter, om underholdning, kulturarrangementer eller sport, om kjøp, salg og gode tilbud, om opplysning og veiledning, eller om debatt og samfunnsengasjement. 

Lokale medier er kjernevirksomheten i Amedia. Der er vi størst i Norge. Og vi er best i Norge. Ingen andre har den erfaring og kompetanse som Amedia har på å drive med formidling av redaksjonelt og kommersielt innhold lokalt: Det er 429 kommuner i Norge. Der bor det 4 251 338  «voksne personer». Det er disse personene det blir tatt utgangspunkt i når nordmenns mediavaner blir undersøkt og når det enkelte mediums gjennomslagskraft blir målt. Undersøkelsene viser at Amedia daglig når fram til mer enn fire av ti medie­brukere i Norge (43 prosent). Men vår gjennomslagskraft – og dermed viktigheten av våre medier – er i realiteten større. Vi er til stede over hele landet, men ikke i alle kommuner. Amedias «univers» er de lokalsamfunnene og de kommunene våre publikasjoner dekker løpende – og der vi har lesere.  Våre publikasjoner dekker 323 kommuner, eller tre firedeler av landets kommuner.

I disse kommunene er 72 prosent av landets befolkning bosatt, og i disse kommunene er det daglig mer enn ti prosent av  den voksne befolkningen som benytter seg av innholdet Amedia leverer. Av de 3,1 millioner leserne som vi finner i disse kommunene, er det seks av ti (58 prosent) som vi når fram til. Våre primærkommuner er de kommunene der vi når frem til minst 40 prosent av befolkningen. Det gjør vi i hele 253 kommuner. I primærkommunene er det i gjennomsnitt hele sju av ti voksne
(68 prosent) som leser et produkt fra Amedia. Hver dag.

Denne posisjonen viser tydelig at vi er lesernes førstevalg over hele landet – i mer enn halvparten av landets kommuner. Ingen annen medieaktør har en lignende posisjon i lesermarkedet. Et typisk eksempel på våre publikasjoners gjennomslagskraft, kan være Bodø kommune. Der konkurrerer Avisa Nordland med alle nasjonale medieaktører – og med en annen lokal aktør. Avisa Nordland er med sin papiravis, sin nettutgave og sin mobilutgave den suverent største aktøren og oppleves som mest relevant for innbyggerne, med en markedsandel på 82,8 prosent. AN har mer enn 12000 flere daglige brukere enn den nest største aktøren, som er VG med sin avis, sin nettutgave og sin mobilutgave med 53,5 prosent markedsandel. (Kilde: Forbruker&Media, TNS-Gallup)

Tallenes tale er klar; Amedia eier ledende medier over hele landet, og vi er lesernes førstevalg i norske lokalsamfunn! Det er vi stolte av. Og det skal vi videreutvikle – ved hjelp av alle ledd i vår organisasjon.