Amedia årsrapport2012 Meny
Torg og
møteplass.
Hver dag.

Fellestjenester

Fakta

ebitda

16,6 MNOK

omsetning (brutto)

216,0 MNOK

antall ansatte

169

Eirik Bogsnes

eirik bogsnes
konserndirektør fellestjenester og operasjonelle forbedringer

Fellestjenestene skal støtte konsernets virksomheter i å nå sine mål. Kontinuerlig arbeid med standardisering, automatisering og forbedring av arbeidsprosessene er et hovedfokus for fellestjenestene. Dette muliggjør vekst for konsernets virksomheter ved å skape en enklere og mer effektiv hverdag.

Det er lagt ned mye arbeid i 2012 for å skape nye felles standarder og plattformer som en følge av integrasjonen mellom Edda Media og A-pressen. Samtidig er det innført standard leveranseavtaler og tjeneste­katalog for Amedias virksomheter.

Regnskap og lønn

Amedia har to interne tjenestesentre, et i Lillestrøm og et i Vadsø. I tillegg leverer Itella regnskaps- og lønnstjenester til konsernet. Det gjennomføres nå et prosjekt for å etablere felles systemløsning på regnskap og lønn i hele konsernet.

IT

Amedia drifter deler av sin IT-portefølje gjennom Amedia Teknologi i Lillestrøm og kjøper i tillegg drifts-tjenester hos EVRY i Tønsberg. En sentral IT-organisasjon forvalter konsernets IT-strategi og har et overordnet ansvar for samkjøring av IT-plattformene fra Edda Media og A-pressen.

Annonseproduksjon

Amedia Ressurs har tre sentre for annonseproduksjond –  i Tønsberg, Harstad og på Lillestrøm. Sentrene leverer tjenester til alle aviser i konsernet.

Konserninnkjøp

Det ble opprettet en sentral innkjøpsorganisasjon i 2012 med mandat til å håndtere innkjøp på vegne av hele konsernet. Konserninnkjøps mål er å bidra til en betydelig reduksjon i konsernets kostnader knyttet til anskaffelser.