Amedia årsrapport2012 Meny
Torg og
møteplass.
Hver dag.

Trykk og distribusjon

Fakta

ebitda

172,4 MNOK

omsetning (brutto)

1699,4 MNOK

antall ansatte

421

Andreas Norvik 12 8310

andreas norvik
administrerende direktør amedia trykk og distribusjon as

Trykk og Distribusjon Norge leverte også i 2012 meget  solide resultater. Hovedårsaken er god produktivitet og kapasitetsutnyttelse.

Bygging og igangkjøring av det nye trykkeriet på Biri, samt forberedelser til stengning av trykkeriene på Gjøvik og Elverum, preget mye av 2012. Både tidsomfang og investeringer ble som forutsatt, og igang­kjøringen har gått etter planene.  

Innlemmingen av Edda Media sitt trykkeri på Borgeskogen har gitt betydelig økt kapasitet på Østlandet, og det er etablert et prosjekt som skal se på hensiktsmessig produksjonsstruktur for regionen.

I Midt-Norge har Polaris Media tatt initiativ til en mulig sammenslåing av deres trykkeri på Heimdal med det felleseide trykkeriet på Orkanger. En tverrfaglig prosjektgruppe er nedsatt, og en anbefaling er ventet klar i løpet av sommeren 2013.

Distribusjon leverte et noe svakere resultat enn i 2011, hovedsakelig drevet av kraftig økning i personalkostnadene. Inntektsutfordringene knyttet til avisenes opplagsfall er delvis kompensert med nye inntekter, samtidig som det gjennom året ble iverksatt kostnadstiltak.

Forretningsområdet viderefører arbeidet med å sikre konkurranseevnen og utvikle organisasjonen. Resultatene som er oppnådd viser høy grad av måloppnåelse og er en spore til ytterligere forbedringstiltak.