Amedia årsrapport2012 Meny
Torg og
møteplass.
Hver dag.

Trykk Russland

Fakta

ebitda

109,1 MNOK

omsetning

456,8 MNOK

antall ansatte

452

Kvadsheim Ny

john kvadsheim
direktør trykk russland

Prime Print har levert et meget godt resultat i 2012, mye takket være høy produktivitet og god kvalitet, både på trykk og logistikk i kombinasjon med fremragende salg og kundearbeid.

Dessverre er ikke markedsutsiktene like gode. De russiske avisutgiverne har hatt et tungt år i 2012, ikke minst fordi det skjer et voldsomt fall i antall utsalgssteder for russiske aviser. I Russland er løssalg den viktigste salgskanalen, og ifølge APRR (Medienes distribusjonsorganisasjon) er hver femte aviskiosk nedlagt i løpet av de siste tre årene. I Moskva alene forsvant 20 prosent av aviskioskene i fjor.

Tykkeriet i Moskva er Prime Prints største, og står for godt over halvparten av resultatet. De leverer et godt resultat i et krevende marked. Reduserte priser på eksister­ende kundemasse er langt på vei kompensert med nye kunder. Nylig inngikk man en kontrakt med Kommersant, kanskje Russlands viktigste avis innen politikk og næringsliv. Dette er et prestisjeoppdrag, og trykkingen startet våren 2013. I tillegg har man vunnet mange andre kontrakter, inkludert flere statlige og offentlige. Det gjør at man kjører med en svært høy produksjonsutnyttelse og langt på vei kompenserer prisfallet i markedet med økt produksjon.

Trykkeriene i Ural, Ekaterinburg og Cheljabinsk leverer sterke resultater. Særlig førstnevnte har hatt en solid utvikling etter at man i 2011 fikk ny ledelse på plass. I Nizhnij Novgorod er også ny ledelse på plass, og her planlegger man et nytt produksjonslokale som erstatning for dagens kostbare leide lokaler.

Prime Print har i tillegg to trykkerier hvor man har minoritetseiere, og disse ligger i byene Voronezh og Novosibir. Begge leverer tilfredsstillende resultater, men dette er trykkerier hvor potensialet for forbedringer er størst.

Prime Prints fortrinn er verken at de har større kapasitet eller bedre utstyr enn sine konkurrenter. Årsaken til resultatene er kompetanse, kultur og organisering. Altså ledelse og ansatte. Det gjør at Prime Print har et godt utgangspunkt for å møte en stadig tøffere hverdag.