Amedia årsrapport2012 Meny
Tilstede.
Engasjert.
Hver dag.

Det viktige oppdraget

Apressen Portrett 12 8402

Ingen andre enn Amedia har en til­svarende nærhet til norske lokalsamfunn og kan tilby tilsvarende relevant redaksjonelt og kommers­ielt innhold.

Glenn Veiby
konstituert konsernsjef des 2012– mai 2013

Glenn Veiby var konsern­direktør for økonomi og finans fram til desember 2012 da han ble konstituert konsernsjef i Amedia. Fra mai 2013 er han tilbake i stillingen som konsern­direktør for økonomi og finans.

 

I 2012 skjedde det: Amedia fikk sitt navn og fant sin form. A-pressen ble større etter å ha kjøpt Edda Media. Til sammen ble det landets nest største mediekonsern.

Amedia er viktig. For den norske offentligheten. For lokalsamfunn og nærmiljøer. For mediebrukere. Og for våre ansatte. Vi er viktige fordi våre produkter og tjenester er viktige. Vi eier og utvikler 78 lokale merkevarer, som innhenter, tilrettelegger, produserer og distribuerer unikt, relevant og lokalt innhold som leses og diskuteres av nesten annenhver nordmann. Hver dag.  

Amedia er til stede over hele landet. Amedias papiraviser, nettaviser og mobile tjenester har tre av fire norske kommuner som sitt nedslagsfelt. Tre av fire voksne nordmenn – eller 3,1 millioner mennesker – er bosatt i disse kommunene. De utgjør Amedias univers. Det er disse menneskene våre 1200 redaksjonelle medarbeidere, våre 600 selgere og våre 1000 medarbeidere innenfor kundeservice, trykk, distribusjon, utvikling og produksjon er til for. Det er deres liv, deres hverdag og deres virkelighet som er vår virkelighet. Ingen andre enn Amedia har en tilsvarende nærhet til norske lokalsamfunn og kan tilby tilsvarende relevant redaksjonelt og kommersielt innhold. Det er en posisjon som forplikter. Vår ambisjon er at vi skal bli enda viktigere, for enda flere i tiden som kommer.

Amedia er engasjert. Amedias publikasjoner er forskjellige i innhold, presentasjon og grunnsyn. Men de har likevel et felles oppdrag. De står sammen om å forvalte pressens samfunnsoppdrag. Det består i å bry seg om. Og i å bry seg med. Det består i å bygge gode lokalsamfunn, sikre en åpen samfunnsdebatt, kontrollere makter og myndigheter, ivareta de svakes interesser og gi de stemmeløse en stemme. Mediene har makt. Og skal ha makt. Den viktige journalistikken er kjernen i det konsernet gjør, uavhengig av publiseringsplattform. Men å være engasjert betyr også å glede, underholde, veilede og begeistre. Også det er vårt felles oppdrag.

Amedia er uavhengig. Våre medarbeidere skal forvalte sitt oppdrag på fritt og uavhengig grunnlag. Det er det som gir mediene troverdighet og legitimitet. Den beste garantien en fri og uavhengig presse har, er å sikre seg økonomisk frihet gjennom gode resultater. Derfor er Amedia opptatt av en sunn drift og god lønnsomhet. Gode resultater betyr at vi kan utvikle oss og investere i nye produkter og tjenester som kommer våre lesere og brukere til gode.

Mediebransjen er i kraftig endring. Vi konsumerer innhold på nye måter. Vi møter annonsørene på nye måter. Lokalavisenes konkurransesituasjon er radikalt endret. Våre viktigste konkurrenter og utfordrere er ikke lenger andre lokalaviser, men store internasjonale aktører. Vi i Amedia har de beste forutsetninger for å bevare vår styrke som et lokalt mediekonsern. Men det krever at vi endrer oss raskere enn alle andre. Som mediekonsern har det alltid vært vår ambisjon å være først med det siste. Det skal vi fortsette med. Derfor vil Amedia kontinuerlig forandre seg. Amedia ble skapt gjennom et stort skifte. Men det var bare begynnelsen. Vårt digitale taktskifte har bare så vidt startet.