Amedia årsrapport2012 Meny
Mangfoldig.
Troverdig.
Hver dag.

Tydelig publisistisk fundament i Amedia

Amedia driver ledende lokale medier i Norge. Våre medier skal være førstevalget i lokalsamfunnet.

Fra amedias forretningsidé

Amedias formål og kjerneverdier er uttrykt i tre sentrale dokumenter – i formålsparagrafen i konsernets vedtekter, i konsernets utgivererklæring og i vår forretningsidé.

Det publisistiske fundamentet ble tydeliggjort og fornyet i 2012, og er den grunnmuren hele virksomheten hviler på. Det er levende dokumenter som gjennomsyrer alle deler av virksomheten, både kommersielt og redaksjonelt.

Amedias formålsparagraf, vedtatt av generalforsamlingen 14. juni 2012:
«Amedia har sitt utspring i arbeiderpressen. Selskapets formål er å eie og utvikle medieselskaper og liknende virksomheter.

Selskapet skal respektere det enkelte lokale mediums ståsted og tradisjon, garantere den redaksjonelle frihet og selvstendighet og drive sitt publisistiske virke i henhold til selskapets utgivererklæring.»

Amedias utgivererklæring, vedtatt av konsernstyret 8. mai 2012:

  • Amedia er forpliktet til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn.
  • Amedia skal fremme demokratiet, samfunnsengasjementet og rettssikkerheten, utvikle mediemangfoldet og forsvare medienes uavhengige rolle.
  • Amedia respekterer den enkelte publikasjons identitet, grunnsyn, lokale tradisjon og egenart. Amedia vil som utgiver stimulere den enkelte publikasjon til å dyrke sitt publisistiske, lokale og verdimessige ståsted og utvikle troverdige, relevante produkter og tjenester.
  • Amedia skal styrke og verne den enkelte redaksjons frihet og integritet, meningsmangfoldet og de publisistiske verdiene uttrykt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.
  • Amedia forsvarer på dette grunnlag den enkelte redaktørs frie og selvstendige rolle og publiserings­ansvar. Den enkelte redaktør skal utøve sitt redaktøransvar fritt i forhold til eiere, politiske, ideologiske og økonomiske interesser.

Amedias forretningsidé

Amedia driver ledende lokale medier i Norge.

Våre medier skal være førstevalget i lokalsamfunnet og har som hovedoppgave å være:

  • Den viktigste formidler av lokale nyheter
  • Arena og pådriver for offentlig debatt og ytringer
  • Til stede og tett på folks hverdag – nyheter og informasjon om mennesker og kultur – livsløp
  • Viktigste markedsplass for kjøp, salg og markedsføring i sitt område


Våre medier skal favne bredt i lokalsamfunnet og ha nisjeprodukter rettet mot målgrupper som skal bidra til en samlet bred dekning i sitt nedslagsområde.

Vår kjernekompetanse skal være å innhente, tilrettelegge, produsere og distribuere innhold på alle plattformer.

 Amedia Graf 2012 Grunnsyn

Amedia Graf Eierfordeling NY

Detter er kollonne 2